Woensdag 18 september 2019

Dialogen rondom Dementie: Troost van illusies

Op 18 september is er wederom een Dialoog rondom Dementie georganiseerd door Alzheimer Centrum Limburg. Thema deze keer is: Troost van illusies. Ethische vragen rond doen-alsof met dingen in de belevingsgerichte zorg. 
 
Gastsprekers van deze avond zijn dr. Ike Kamphof en dr. Ruud Hendriks, verbonden aan de capaciteitsgroep Wijsbegeerte, Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Zij deden afgelopen twee jaar onderzoek in het kader van het project Make-believe Matters. The Moral Role Things Play in Dementia Care.
Instellingen voor mensen met dementie verwachten veel van nieuwe dingen en technologie om de zorg te verbeteren. Nostalgische deurposters en andere vormen van dementievriendelijk ontwerp kunnen mensen met dementie helpen om zich thuis te voelen. Sociale robots kunnen hen gezelschap houden. Games en Virtual-Reality installaties kunnen hen prettige ervaringen bieden, terwijl elektronische deuren en namaakbushaltes helpen om dwalen te voorkomen.

Maar veel van deze oplossingen hebben een aspect van doen-alsof. Sommige ingrepen verhullen de realiteit. Andere leggen een extra laag over de verpleeghuiswerkelijkheid. Hoe veranderen zulke interventies de zorg? Wat zijn de gevolgen? Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar voor het verlies van vertrouwen in hun sociale en materiële omgeving. Op basis van veldwerk in de zorgpraktijk is in dit project de ethische vraag onderzocht wanneer het gebruik van dingen die doen-alsof manipulerend en bedrieglijk werkt. En wanneer ondersteunt het mensen met dementie juist?

Ike Kamphof en Ruud Hendriks geven u in een presentatie inzicht in de resultaten van hun onderzoek. Daarbij zullen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden samen met u ingaan op ethische aspecten en afwegingen. Er is tevens ruimte voor discussie.

Locatie is de Greepzaal op niveau 4 in het Maastricht UMC+.
Tijd: 19:00-20:30u. De zaal open vanaf 18.30 uur.
Toegang is gratis en van te voren aanmelden hoeft niet.