15 juni 2019

Landelijke dag ‘Epilepsiechirurgie bij volwassenen’

programma contactdag epilepsiechirurgieIn samenwerking met Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) Kempenhaeghe / Maastricht UMC+ organiseert de Epilepsie Vereniging Nederland de voorlichtings- en contactdag Epilepsiechirurgie bij volwassenen.

De dag is bestemd voor patiënten, en hun naasten, die een mogelijke kandidaat zijn voor epilepsiechirurgie, al in het traject zitten of de operatie hebben ondergaan.

Meer info en inschrijven: http://www.epilepsievereniging.nl/activiteiten/epilepsiechirurgie-bij-volwassenen-2/