Nieuws | 6 juli 2018

Borstkankercentrum ontvangt ook in 2018 een roze lintje

Jaarlijkse toetsing mammazorg door borstkankervereniging

Het Borstkankercentrum van het Maastricht UMC+ heeft voor 2018 wederom een roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) voor uitstekende borstkankerzorg in de wacht weten te slepen. Ziekenhuizen ontvangen de onderscheiding voor patiëntgerichte zorg. Het lintje wordt uitgereikt als voldaan wordt aan de eisen van de 'Monitor Borstkankerzorg', waarin de mening van de patiënt een belangrijke rol speelt. In het net verschenen zomernummer van Gezond Idee lees je het verhaal van borstkankerpatiënt Lianne Grootings en een aantal  borstkankerdeskundigen van het Maastricht UMC+ die dagelijks werken aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Roze lintje 2018Ieder jaar wordt naar aanleiding van de Monitor Borstkankerzorg bepaald welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor een roze lintje. Aan de hand van een aantal criteria, opgesteld door de BVN, wordt een score toegekend aan het hele traject van zorg. Deze criteria worden jaarlijks aangescherpt om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en om ziekenhuizen nog meer te stimuleren patiëntgerichte zorg te leveren. Zo wordt onder andere het aantal uitgevoerde behandelingen beoordeeld, het succes van de behandelingen, maar daarnaast ook de begeleiding en de nazorg. Belangrijk onderdeel van de evaluatie is tevens de ervaring van patiënten zelf. Alles samen genomen is de conclusie van de Monitor Borstkankerzorg dat de zorglijn voor borstkanker uitstekend op orde is bij het Maastricht UMC+.

Symposium
Het Borstkankercentrum werkt op verschillende vlakken aan nieuwe innovaties en behandelmogelijkheden in de strijd tegen borstkanker. Om ook patiënten nauw te betrekken bij alle ontwikkelingen in het vakgebied het Maastrichtse Borstkankercentrum afgelopen jaar voor het eerst een symposium speciaal voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. Naast het verstrekken van informatie was de dag ook bedoeld om patiënten met elkaar in contact te laten komen en ervaringen te laten uitwisselen.Dit jaar krijgt het symposium een vervolg in de borstkankermaand oktober.


Meer informatie over het roze lintje en de monitor: www.borstkanker.nl
Meer informatie over de borstkankerzorg in het Maastricht UMC+: http://oncologie.mumc.nl/kankersoorten/borstkanker/borstkanker