Nieuws | 29 mei 2018

Scholingswebsite Centrum Thuisbeademing

Met de  lancering van de scholingswebsite van de vier Nederlandse centra voor thuisbeademing wordt een grote kwalitatieve impuls gegeven aan de scholing en training van zorgverleners van patiënten met  chronische beademing. 

Leerhuis Centrum voor Thuisbeademing CTBDe vier Nederlandse Centra voor Thuisbeademing (CTB) (Maastricht UMC+, UMC Utrecht, UMCG en Erasmus MC) hebben de handen ineen geslagen. Samen hebben zij een nieuw onderwijsprogramma ontwikkeld voor de zorg aan chronisch beademde patiënten. Door het scholingsprogramma is er een landelijk uniforme opleiding en training beschikbaar, vooral bedoeld voor professionals, patiënten, mantelzorgers en andere niet professionele zorgverleners.
Op 14 mei 2018 zijn de CTB’s live gegaan met het eerste Leerhuis Volwassenen op een gezamenlijke website voor de scholing en toetsing gericht op de zorg voor volwassen patiënten met chronische beademing.

Centrum voor Thuisbeademing
Het CTB is een expertisecentrum voor indicatiestelling, initiatie, monitoring en begeleiding van de zorg voor patiënten met een (dreigende) chronische respiratoire insufficiëntie, ongeacht de onderliggende ziekte. Het CTB heeft een centrale rol in de chronische beademingsketen en initieert en coördineert de chronische beademingszorg voor patiënten in de toegewezen regio. Daarnaast worden nieuwe behandelingsvormen ontwikkeld en geïmplementeerd en wordt er medisch en verpleegkundig onderzoek uitgevoerd.

Uniformering
Tot nu toe had ieder CTB  haar eigen scholingsvorm om de zorgverleners van chronisch beademde patiënten de benodigde zorghandelingen aan te leren. De reden voor een gezamenlijk scholingsprogramma is het landelijk uniformeren en professionaliseren van dit onderwijs: een eis vanuit de overheid en wens vanuit de CTB’s zelf en de partijen in het veld. In 2012 is in gezamenlijkheid de landelijke Veldnorm voor chronische beademing opgesteld waar zorg en scholing deel van uitmaken.

Leerroutes
Het nieuwe scholingsprogramma bestaat uit leerroutes voor professionele zorgverleners, mantelzorgers en patiënten. Zorgverleners van de vier CTB’s hebben samen de inhoud van de scholing ontwikkeld. De Veldnorm gaf richting aan de eisen die aan de zorgverleners voor chronische beademing worden gesteld en op basis daarvan zijn competenties voor deze zorgverleners benoemd van waaruit het onderwijsprogramma ontwikkeld is. Zo is uiteindelijk een breed gedragen, uniform scholingsprogramma ontstaan op basis van blended learning (zelfstudie, e-learning en leren in de praktijk gecombineerd). Alle scholing is ondergebracht in een Leer Management Systeem (LMS). Dit online  systeem ondersteunt de vereiste scholing en praktische toetsing. Bovendien wordt geregistreerd wie welke scholing heeft gevolgd en worden herhalingstermijnen (her-certificering) bewaakt.

Nieuwe leerhuizen
De ontwikkeling van het leerhuis Kinderen en het leerhuis Gedelegeerde Toetser is gestart; de implementatie en lancering hiervan zal in 2019 volgen.

Voor meer informatie zie de webpagina van het CTBM