Wachtlijsten

Cardiologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Angioplasty (PCI) 4 weeks
Cardiology general <1 week
EFO / Ablation 6 weeks
Hypertension Consultation 2 weeks
Vascular Surgery 3 weeks
Cardiothoracale chirurgie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open heart surgery 12 weeks
Outpatient CTC general 4 weeks
Chirurgie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Carpal tunnel syndrome N/A
Gall bladder 6 weeks
Inguinal hernia 6 weeks
Male sterilization N/A
Outpatient Oncology <1 week
Outpatient Surgery general 1 week
Surgical Gastroenterology 1 week
Varicose N/A
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli Allergology 0 days
Poli Dermatology 0 days
Endoscopie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Colonoscopy Maastricht UMC (always with sedation) 3 weeks
Gastroscopy Maastricht UMC with sedation 2 weeks
Gastroscopy Maastricht UMC without sedation 2 weeks
Gynaecologie en Obstetrie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(Suspected) malignancy <1 week
Female sterilization <2 weeks
Incontinentie van de vrouw 4 weken
Poli Infertiliteit 2 weken
Polikliniek Gynaecologie algemeen 4 weken
Remove uterus <2 weeks
Interne Geneeskunde Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Outpatient infectious diseases <1 week
Outpatient Internal general <1 week
Polikliniek endocrinologie 6 weken
Polikliniek geriatrie 3 weken
Polikliniek Hematologie 8 dagen = 1 week
Polikliniek Immunologie 49 dagen = 7 weken
Keel, Neus en Oor (KNO) Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Adenoids and / or tonsils 3 weeks
Ear tubes 3 weeks
Nasal septum 3 weeks
Neus- en/of keelamandelen 36 dagen = 5 weken 42 dagen = 6 weken
Outpatient ENT general 3 weeks
Polikliniek evenwicht 19 dagen = 3 weken
Kindergeneeskunde Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatology appointment 15 minutes 1 week
Neonatology appointment 30 minutes 1 week
Neonatology appointment 45 minutes 2 weeks
Outpatient child endocrinology 2 weeks
Outpatient child social pediatrics 3 weeks q
Outpatient children Gastroenterology 6 weeks
Outpatient children Infectiologie / Immunology 6 weeks
Outpatient children metabolic diseases <1 week
Outpatient children nephrology 2 weeks
Outpatient children pulmonology 3 weeks
Outpatient pediatric cardiology 4 weeks
Poli children hereditary congenital disorder 10 weeks
Polikliniek kinder Reumatologie 14 dagen = 2 weken
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen <1 week
Klinische Genetica Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Emergency appointment (via GP or specialist) <1 week
Outpatient Clinical Genetics general 3 weeks
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex research 1 week
EEC 2 weeks
EMG 1 week
Longziekten Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 2 dagen = 0 weken
Outpatient pulmonary general 2 weeks
Maag-, Darm- en Leverziekten Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 7 dagen = 1 week
Colonoscopy Maastricht UMC (always with sedation) 3 weeks
Gastroscopy MUMC with sedation (sedation) 2 weeks
Gastroscopy MUMC without sedation (sedation) 3 weeks
Outpatient Clinic Gastroenterology and Hepatology (MDL) 3 weeks -
Urgent appointment (via GP or specialist) <1 week
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Outpatient Oral Diseases, Jaw and Facial Surgery general 3 weeks
Nefrologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Nefrologie algemeen 2 weken
Neurochirurgie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Carpal Tunnel Syndrome 3 weeks
Outpatient Neurosurgery general 3 weeks
Spinal hernia surgery 2 weeks
Neurologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (bridge outpatient) 4 weeks
Neurology second opinion 3 weeks
Outpatient Neurology general 3 weeks
Simple headache (bridge outpatient) 2 weeks
Single neck / back pain (bridge outpatient) 2 weeks
Nucleaire geneeskunde Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Bone scintigraphy <1 week 3 days
Dexa (bone density measurement) <1 week 1 day
Heart scintigraphy <1 week 3 days
PET-CT <1 week 1 day
Sentinel node <1 week 3 days
Oncologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Mom-oncology outpatient <3 days
Oncology outpatient clinic (all specialties) <1 week
Polikliniek oncologische Gynaecologie 7 dagen = 1 week
Polikliniek oncologische longziekten 4 dagen = 1 week
Oogheelkunde Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Cataract surgery 2 weeks
General ophthalmology clinic <1 week
Orthopedie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Carpal tunnel syndrome N/A
Hernia N/A
Keyhole surgery knee 3 weeks
Outpatient orthopedics general 2 weeks
Outpatient Orthopedics location (bridge outpatient) 2 weeks
Total Hip 20 weeks
Total Knee 16 weeks
Pijnbestrijding Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 4 weken
Plastische Chirurgie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Abdominoplasty 14 weeks
Breast Reduction 14 weeks
Carpal tunnel syndrome 14 weeks
Dupuytren 14 weeks
Ganglion
Mamma (borst) reconstructie met eigen lichaamsweefsel
Mamma (borst) reconstructie met prothesen
Polyclinic plastic surgery generally 1 week
Psychiatrie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Elderly 3 weeks
Grown Ups 3 weeks
Hospital Psychiatry 5 weeks
Memory Clinic 7 weeks
Mood Disorders 3 weeks
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT scan - general 2 days <1 weeks
CT scan - heart 3 days <1 weeks
CT scan - Oncology 2 days <1 weeks
Echo - children 3 days <1 week
Echo - general 10 days <2 weeks
Echo - neck (oncology) 1 day 1 week
Echo - skeleton 1 day <1 weeks
General Practice - echo (general) 0 days 0 weeks
GP - mammography 3 days <1 week
GP - skeleton picture / long photo 0 days 0 weeks
Mammography (Breast Clinic) 3 days <1 week
MRI - angio 16 days <3 weeks
MRI - back 22 days <4 weeks
MRI - back (short course outpatient) 11 days 1 week
MRI - belly 25 days <4 weeks
MRI - heart 17 days <3 weeks
MRI - mammo 6 days <1 week
MRI - neck 22 days 4 weeks
MRI - neck (short course outpatient) 7 days 1 week
MRI - skeleton 9 days <2 weeks
MRI - skeleton arthro 24 days <2 weeks
MRI - skull 20 days <3 weeks
MRI - skull (short course poll) 14 days 1 week
Reumatologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 34 dagen = 5 weken
Outpatient Rheumatology 6 weeks
Urgent appointment (via GP or specialist) <1 week
Revalidatie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Outpatient rehabilitation adults 1 week
Poli Rehabilitation children 3 weeks
Urologie Outpatient clinic Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Male sterilization 4 weeks
Outpatient urology general 2 weeks
Prostate Surgery / prostate cancer 4 weeks