Over Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht.

 Wij onderscheiden ons nationaal en internationaal door niet alleen te focussen op gezondheidsherstel, maar ook op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Onze kerntaken zijn – naast topreferente en topklinische patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding, en valorisatie. Maastricht UMC+ voert ook basiszorg uit voor stad en omgeving. Daarmee zijn wij bij uitstek geëquipeerd om, in samenwerking met netwerkpartners, zorg van de nulde tot en met de derde lijn uit te voeren en zo de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Maar ook om de effecten van nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Ons onderwijs kenmerkt zich door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak, waarbij kennisoverdracht plaatsvindt aan de hand van casuïstiek.

Onze missie

Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Onze waarden

  • Toonaangevend in onze zorg, ons onderzoek en onderwijs
  • Gedreven in ons streven naar excellentie
  • Empathisch in onze relaties
  • Verbindend voor onze omgeving

Onze visie

Maastricht UMC+ is continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. We werken samen en leggen verbindingen om onze gezamenlijke ambities te realiseren: innoveren voor de gezonde bevolking en een duurzame gezondheidszorg.

Onze strategie

Wij werken samen aan onze strategische koers Gezond Leven aan de hand van vier programmalijnen. Deze bieden iedereen de ruimte om vanuit de eigen context een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke ambities.  

- Verbinden van onderzoek, onderwijs en zorg
- Onze Zorg van de Toekomst
- Partner in netwerken
- Organisatieontwikkeling

Wat vindt u van deze pagina?