Plastische Chirurgie

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Deze wachtlijst is bijgewerkt op 6 februari 2020.

  Polikliniek Diagnostiek Behandeling
  Dagen Weken Dagen Weken Dagen Weken
Borstvergroting
Borstverkleining 228 33
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 192 27
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 16 2