Trombosedienst

Trombosedienst Maastricht UMC+

TrombosedienstDe Trombosedienst bestaat sinds 1986 en heeft bijna 6000 patiënten die hun INR (International Normalized Ratio) laten controleren of dit zelf doen. Sinds 1 februari 2019 valt de Trombosedienst onder de vlag van het Maastricht UMC+, voorheen viel deze onder de Stichting Trombosedienst Maastricht. Wij streven naar een zo adequaat mogelijk doseeradvies mét begeleiding, voor patiënten, verzorging/thuiszorg, zorginstellingen, (huis-/tand-) artsen, apothekers en specialisten. Met deze betrokkenen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een protocol (zie document beneden aan deze pagina). Ook patiënten die incidenteel hun INR-waarde bij ons laten prikken, bijvoorbeeld vanwege vakantie, zijn natuurlijk welkom.

Zelf meten en zelf doseren

Indien u een levenslange indicatie voor antistolling heeft, kunt u in aanmerking komen voor het zelf meten en zelf doseren. Mocht u beschikken over een computer met internet en u daarmee vaardig bent, kunt u bij de prikmedewerksters van de Trombosedienst informeren naar de mogelijkheden.

Over de Trombosedienst

[image2:medium:right]Stichting Trombosedienst Maastricht heeft een verzorgingsgebied tot en met Bunde, Meerssen, Margraten en Eijsden.

De Trombosedienst is een kleine organisatie van zo’n 15 FTE en ongeveer 25 medewerkers.
Algemeen directeur is prof.dr. H. ten Cate, bijgestaan door medisch leider dr. A. ten Cate – Hoek, teamleider drs. J. Claessens, diens vervangster L. Buschgens en kwaliteitsfunctionaris drs. M. Warnier. Het personeel is Algemeen Medewerker Trombosediensten-gediplomeerd.
De organisatie was sinds juli 2012 CCKL-gecertificeerd. Sinds maart 2017 is deze accreditatie vervallen en is STDM geaccrediteerd voor ISO 15189 en 22870 bekend onder RvA-nummer `M260`met als scope specialisme `VM-TD` en sub-specialismen Doseringsadvies FNT, Pre-analyse FNT, Stolling en Zelfmeten en doseren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor thuisprikken?

De huisarts of specialist is bevoegd voor het doorverwijzen. Deze kan een 'thuisprikindicatie' afgeven als u (tijdelijk) niet meer mobiel bent of andere ingrijpende gezondheidsklachten heeft. Helaas kunnen wij geen (richt-)tijden voor thuisvisites afspreken. Als thuisprikker wordt van u verwacht dat u op de dag van de controle tussen 8.00 uur en 16.00 uur thuis bent en beschikbaar bent voor de afname. Wij adviseren u dan ook om op deze dag geen andere afspraken te plannen.

Meer informatie leest u in de folder 'Informatie voor mensen met antistollingsbehandeling' die u onderaan deze pagina kunt downloaden. U kunt het doseerschema ook eerder per mail ontvangen. Geef dan uw emailadres door via trombosedienst.maastricht@mumc.nl of noteer uw mailadres op de doseerkaart. Urgente doseerwijzigingen ziet u daar op terug.

Nieuws

  • Geen nieuws-items gevonden

Agenda

  • Geen agenda-items gevonden
Wat vindt u van deze pagina?