Uw polikliniek bezoek

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en uw patiëntenpas mee naar het Maastricht UMC+!  Als u zich nog niet bij ons heeft gelegitimeerd (en uw burgerservicenummer BSN bij heeft laten registreren) of geen patiëntenpas heeft, kunt u zich vóór uw afspraak melden bij het servicepunt Patiëntregistratie, route 7 niveau 1.

Anesthesie

Cardiologie (Hart en Vaat Centrum)

Chirurgie

Dermatologie (Huidziekten)

Ergotherapie

Gynaecologie en Obstetrie (Verloskunde)

Interne Geneeskunde

Keel, Neus en Oor (KNO)

Kindergeneeskunde

Klinische Genetica

Longziekten

Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Neurochirurgie

Neurologie

Oncologie (Oncologiecentrum)

Oogheelkunde

Orthopedie

Pijnbestrijding

Plastische Chirurgie

Psychiatrie

Psychologie

Radiologie

Reumatologie

Revalidatie

Urologie

Wat vindt u van deze pagina?