KEMTA

Vragenlijst onderzoek Wet BIG BMH

Welkom op de website van het Evaluatieonderzoek Artikel 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH).


De vragenlijsten voor de 2e meting zijn inmiddels verlopen. Nogmaals dank voor uw medewerking!

Selecteer de vragenlijst die voor u van toepassing is via onderstaande weblinks. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

Sommige besturingssystemen ondersteunen de PDF vragenlijst niet in het gebruik van de knoppen onderaan de vragenlijst. Wij adviseren u de knoppen te testen alvorens de vragenlijst in te vullen. Werken de knoppen niet, dan raden wij u aan de vragenlijst op te slaan op uw eigen computer en vervolgens te mailen naar: onderzoek.wetbig@mumc.nl

De vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot 31 december 2018. Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam Wet BIG via: onderzoek.wetbig@mumc.nl of via telefoonnummer 043-3874418.

Hartelijke dank voor uw medewerking aan het evaluatieonderzoek!
Het onderzoeksteam Wet BIG

 • Ik ben Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Ik ben Bachelor Medisch Hulpverlener ambulancezorg
 • Ik ben arts en werk samen met de BMH
 • Ik ben arts en werk samen met de BMH ambulancezorg
 • Ik ben Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant en werk samen met de BMH
 • Ik ben Verpleegkundig Specialist/Physician Assistant en werk samen met de BMH ambulancezorg
 • Ik ben collega zorgverlener en werk samen met de BMH
 • Ik ben collega zorgverlener en werk samen met de BMH ambulancezorg


Het Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

Met het wijzigen van de Wet BIG (Artikel 36a) en het van kracht gaan van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) per 1 mei 2017, is tijdelijk een wettelijke basis voor de BMH ontstaan om een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren.
Door middel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het Maastricht UMC+, afdeling KEMTA /Patiënt & Zorg, beoogt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) antwoord te krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om de zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de BMH met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen en voor welke voorbehouden handelingen is dit doelmatig en effectief?

De BMH heeft een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid voor de volgende voorbehouden handelingen:

 • het geven van een subcutane, intramusculaire of intraveneuze injectie;
 • het verrichten van een katheterisatie van de blaas bij volwassenen;
 • het inbrengen van een maagsonde;
 • het inbrengen van een infuus;
 • het verrichten van een venapunctie;
 • het verrichten van electieve cardioversie; het toepassen van defibrillatie;
 • het in- of extuberen van de luchtpijp met een orale of nasale tube;
 • het toepassen van een drainagepunctie bij een spanningspneumathorax.

Het evaluatieonderzoek speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming door het Ministerie van VWS over het al dan niet continueren van de zelfstandige bevoegdheid na afloop van de proefperiode van vijf jaar. Het evaluatieonderzoek zal resulteren in een rapportage die beschikbaar wordt gesteld na afloop van het evaluatieonderzoek en in afstemming met het Ministerie van VWS.

Tijdens de looptijd van het onderzoek, tot december 2020, worden de onderzoekers geadviseerd door een begeleidingscommissie, die in overleg met het Ministerie van VWS is samengesteld. In deze commissie zijn vertegenwoordigd: Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch hulpverlener (NVBMH), Landelijk Platform Bachelor Medische Hulpverlening (LPBMH), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Ambulancezorg Nederland (AZN) en Chief Nursing Officer (CNO).

Anoniem

Meewerken aan het onderzoek is strikt anoniem. Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden uiterst vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie en zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt.

Het onderzoeksteam Wet BIG.

 

 

 

Wat vindt u van deze pagina?