Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

Deze wacht- en toegangstijden zijn geplaatst op 9 augustus 2020

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 106 15
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 7 1
Ablatie -PVI 0 0
Algemene Cardiologie Zorgstraat - Zorgstraat incl. diagnostiek 4 1
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog 15 2
Beeldconsult - beeldbellen 1 0
Dotterbehandeling (PCI) 14 2
EFO/ablatie met anesthesie 64 9
EFO/Ablatie zonder anesthesie 28 4
Hypertensiespreekuur 4 1
Ritme 17 2
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 126 18
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 6 1
Chirurgische gastro-enterologie 6 1
Galblaas verwijdering 19 3
Operatieve behandeling liesbreuk 45 6
Operatieve verwijdering borstkanker 31 4
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 28 4
Polikliniek heelkunde algemeen 23 3
Polikliniek oncologie 8 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 3 0
Behandeling spataderen 42 - 84 6 - 12
Poli Allergologie 35 5
Poli Dermatologie 35 5
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie 42 6
Gastroscopie 19 3
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 6 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 10 1
Beeldconsult-beeldbellen 26 4
Functieafdeling IVF 14 2
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 72 10
Incontinentie van de vrouw 25 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 16 2
Operatieve behandeling stressincontinentie
Polikliniek Gynaecologie algemeen 22 3
Polikliniek zwangere 5 1
Sterilisatie van de vrouw
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 28 4
Poli allergologie 56 8
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 35 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 3 0
Polikliniek geriatrie 26 4
Polikliniek Immunologie 91 13
Polikliniek infectieziekten 25 4
Polikliniek Interne algemeen 27 4
Polikliniek Nefrologie 29 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 7 1 0
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 140 20
Polikliniek evenwicht 90 13
Polikliniek KNO algemeen 21 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 118 17
Tonsillectomie en/of adenotomie 106 15
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 8 1
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 40 6
Polikliniek kinder endocrinologie 62 9
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 11 2
Polikliniek kinder longziekten 31 4
Polikliniek kinder metabole ziekten 7 1
Polikliniek kinder nefrologie 21 3
Polikliniek kinder Reumatologie 34 5
Polikliniek kinder sociale pediatrie 26 4
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 15 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 18 3
Poli oncogenetica 40 6
Polikliniek cardiogenetica 20 3
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 18 3
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 4 1
EEG 14 2
EMG 17 2
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 5 1
Polikliniek longziekten algemeen 21 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 10 1
Brugpoli 28 4
Coloscopie 56 8
Gastroscopie 25 4
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 19 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 5 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 1 0
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 19 3
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 70 10
Intercraniële vaatafwijkingen 119 17
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 82 12
Polikliniek neurochirurgie algemeen 20 3
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 16 2
CTS (brugpoli) 68 10
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 28 4
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 28 4
Polikliniek neurologie algemeen 6 1
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 23 3
Hartscintigrafie 1 0
PET-CT 2 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 10 1
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 0 0
Initiële staaroperatie 25 4
Polikliniek oogheelkunde algemeen 17 2
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Annadal Kliniek 21 3
Beeldconsult - beeldbellen 7 1
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 84 12
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 70 10
Initiële totale heupvervanging 280 40
Initiële totale knievervanging 3252 36
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 84 12
Polikliniek orthopedie algemeen 42 6
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 63 9
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 10 1
Polikliniek Pijnbestrijding 7 1
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 10 1
Bortsreconstructie 600 86
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 275 39
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 12 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 9 1
Geheugepolikliniek 84 12
Polikliniek Eetstoornissen 28 4
polikliniek Hersenletsel 28 4
Polikliniek Medische Psychologie 14 2
Polikliniek Neuropsychiatrie 28 4
Polikliniek Sexuologie 14 2
Polikliniek Stemming Angs Trauma 112 16
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 25 4
CT-scan - oncologie 25 4
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 3 0
Echo - hals (oncologie) 10 1
Echo - kinderen 0 0
Echo - skelet 30 4
Huisarts - echo (algemeen) 3 0
Huisarts - mammografie 5 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 5 1
MRI - angio 13 2
MRI - buik 13 2
MRI - hart 14 2
MRI - mammo 6 1
MRI - nek 8 1
MRI - nek (short loop poli) 8 1
MRI - rug 7 1
MRI - rug (short loop poli) 8 1
MRI - schedel 4 1
MRI - schedel (short loop poli) 4 1
MRI - skelet 17 2
MRI - skelet arthro 10 1
MRI enteroclyse sellink 5 1 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 10 1
Brugpoli Reumatologie 4 1
Polikliniek Reumatologie 15 2
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 15 2
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Polikliniek urologie algemeen 13 2
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man 34 5
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 94 13
Polikliniek Vaatchirurgie 20 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 48 7