Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 8 augustus 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 40 6
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 42 6
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 14 2
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 42 6
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 35 5
Ritme 63 9
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 112 16
Polikliniek CTC algemeen 14 2
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 25 4
Galblaas verwijdering 28 4
Operatieve behandeling liesbreuk 89 13
Operatieve verwijdering borstkanker 24 3
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 83 12
Polikliniek heelkunde algemeen 14 2
Polikliniek oncologie 7 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 29 4
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje 5
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 10 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 13 2
Functieafdeling IVF 31 4
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 35 5
Incontinentie van de vrouw 15 2
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 27 4
Operatieve behandeling stressincontinentie 73 10
Polikliniek Gynaecologie algemeen 13 2
Polikliniek zwangere 7 1
Sterilisatie van de vrouw 66 9
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 6 1
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek endocrinologie 31 4
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 1 0
Polikliniek geriatrie 17 2
Polikliniek Immunologie 68 10
Polikliniek infectieziekten 24 3
Polikliniek Interne algemeen 26 4
Polikliniek Nefrologie 30 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 57 8
Polikliniek evenwicht 23 3
Polikliniek KNO algemeen 25 4
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 65 9
Tonsillectomie en/of adenotomie 58 8
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 26 4
Polikliniek kinder endocrinologie 38 5
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 18 3
Polikliniek kinder longziekten 19 3
Polikliniek kinder metabole ziekten 6 1
Polikliniek kinder nefrologie 43 6
Polikliniek kinder Reumatologie 21 3
Polikliniek kinder sociale pediatrie 13 2
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 15 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 63 9
Polikliniek cardiogenetica 31 4
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 45 6
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 15 2
EEG 6 1
EMG 23 3
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 1 0
Polikliniek longziekten algemeen 22 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 19 3
Coloscopie (altijd met een roesje) 29 4
Gastroscopie met een roesje
Gastroscopie zonder roesje
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 44 6
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 6 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 25 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 65 9
Intercraniële vaatafwijkingen 69 10
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 18 3
Polikliniek neurochirurgie algemeen 25 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 22 3
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 12 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 12 2
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 29 4
Hartscintigrafie 29 4
PET-CT 2 0
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 67 10
Polikliniek oogheelkunde algemeen 23 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 82 12
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 65 9
Initiële totale heupvervanging 88 13
Initiële totale knievervanging 194 28
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 63 9
Polikliniek orthopedie algemeen 7 1
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 22 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 25 4
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting nvt
Borstverkleining 235 34
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 179 26
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 13 2
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 25 4
Polikliniek eetstoornissen 15 2
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 29 4
Polikliniek Sexuologie 21 3
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 25 4
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 57 8
Volwassenen 25 4
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 3 0
Echo - hals (oncologie) 3 0
Echo - kinderen 3 0
Echo - skelet 17 2
Huisarts - echo (algemeen) 1 0
Huisarts - mammografie 0 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 1 0
MRI - angio 13 2
MRI - buik 13 2
MRI - hart 24 3
MRI - mammo 5 1
MRI - nek 6 1
MRI - nek (short loop poli) 5 1
MRI - rug 6 1
MRI - rug (short loop poli) 5 1
MRI - schedel 4 1
MRI - schedel (short loop poli) 5 1
MRI - skelet 20 3
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 13 2 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 20 3
Polikliniek Reumatologie 32 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 27 4
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom nvt
Sterilisatie van de man 44 6
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 45 6
Polikliniek Vaatchirurgie 21 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 24 3