Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 6 december 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 98 14
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 5 1
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 7 1
Dotterbehandeling (PCI) 28 4
EFO/ablatie met anesthesie 42 6
EFO/Ablatie zonder anesthesie 14 2
Hypertensiespreekuur 5 1
Ritme 10 1
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 71 10
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 20 3
Galblaas verwijdering 49 7
Operatieve behandeling liesbreuk 121 17
Operatieve verwijdering borstkanker 32 5
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 20 3
Polikliniek heelkunde algemeen 16 2
Polikliniek oncologie 9 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 139 20
Gastroscopie met een roesje 0 0
Gastroscopie zonder roesje 0 0
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 16 2
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 12 2
Functieafdeling IVF 46 7
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 56 8
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 15 2
Operatieve behandeling stressincontinentie 40 6
Polikliniek Gynaecologie algemeen 15 2
Polikliniek zwangere 8 1
Sterilisatie van de vrouw 84 12
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 26 4
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 36 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 20 3
Polikliniek Immunologie 56 8
Polikliniek infectieziekten 16 2
Polikliniek Interne algemeen 31 4
Polikliniek Nefrologie 24 3
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 64 9
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 29 4
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 101 14
Tonsillectomie en/of adenotomie 78 11
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 23 3
Polikliniek kinder endocrinologie 74 11
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 35 5
Polikliniek kinder longziekten 10 1
Polikliniek kinder metabole ziekten 116 17
Polikliniek kinder nefrologie 25 4
Polikliniek kinder Reumatologie 3 0
Polikliniek kinder sociale pediatrie 29 4
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 7 1
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 86 12
Polikliniek cardiogenetica 54 8
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 35 5
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 3 0
EEG 13 2
EMG 10 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 2 0
Polikliniek longziekten algemeen 17 2
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 16 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 139 20
Gastroscopie met een roesje 0 0
Gastroscopie zonder roesje 0 0
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 22 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 3 0
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 35 5
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 82 12
Intercraniële vaatafwijkingen 4 1
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 34 5
Polikliniek neurochirurgie algemeen 16 2
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 11 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 13 2
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 13 2
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 2 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 9 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 4 1
Hartscintigrafie 17 2
PET-CT 10 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 97 14
Polikliniek oogheelkunde algemeen 24 3
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 35 5
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 82 12
Initiële totale heupvervanging 138 20
Initiële totale knievervanging 191 27
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 61 9
Polikliniek orthopedie algemeen 29 4
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 15 2
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 23 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting
Borstverkleining 187 27
Buikwandcorrectie 107 15
Operatieve behandeling Dupuytren 210 30
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 20 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 32 5
Polikliniek eetstoornissen 6 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 41 6
Polikliniek Sexuologie 18 3
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 32 5
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 25 4
Volwassenen 32 5
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 8 1
Echo - hals (oncologie) 10 1
Echo - kinderen 10 1
Echo - skelet 31 4
Huisarts - echo (algemeen) 1 0
Huisarts - mammografie 8 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 3 0
MRI - angio 31 4
MRI - buik 28 4
MRI - hart 45 6
MRI - mammo 12 2
MRI - nek 15 2
MRI - nek (short loop poli) 15 2
MRI - rug 15 2
MRI - rug (short loop poli) 15 2
MRI - schedel 26 4
MRI - schedel (short loop poli) 15 2
MRI - skelet 38 5
MRI - skelet arthro 52 7
MRI enteroclyse sellink 33 5 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 19 3
Polikliniek Reumatologie 42 6
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 32 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 80 11
Polikliniek Vaatchirurgie 16 2
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 18 3