Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

De wachttijden zijn 9 oktober 2019 bijgewerkt.

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
enitiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulato 33 5
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 10 1
Ablatie -PVI 0
Cardiologie algemeen 10 1
Dotterbehandeling (PCI) 28 4
EFO/ablatie met anesthesie 42 6
EFO/Ablatie zonder anesthesie 14 2
Hypertensiespreekuur 62 9
Ritme 23 3
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 112 16
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Chirurgische gastro-enterologie 20 3
Galblaas verwijdering 27 4
Operatieve behandeling liesbreuk 50 7
Operatieve verwijdering borstkanker 56 8
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 31 4
Polikliniek heelkunde algemeen 18 3
Polikliniek oncologie 6 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Behandeling spataderen 14 2
Poli Allergologie 0 0
Poli Dermatologie 0 0
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie (altijd met roesje) 56 8
Gastroscopie met een roesje 43 6
Gastroscopie zonder roesje 43 6
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 6 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep
Functieafdeling IVF 30 4
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 96 14
Incontinentie van de vrouw 50 7
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 18 3
Operatieve behandeling stressincontinentie 60 9
Polikliniek Gynaecologie algemeen 20 3
Polikliniek zwangere 7 1
Sterilisatie van de vrouw 40 6
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 13 2
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 41 6
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 26 4
Polikliniek Immunologie 78 11
Polikliniek infectieziekten 10 1
Polikliniek Interne algemeen 32 5
Polikliniek Nefrologie 37 5
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 110 16
Polikliniek evenwicht
Polikliniek KNO algemeen 25 4
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot
Tonsillectomie en/of adenotomie 94 13
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Neonatologie afspraak 15 minuten
Neonatologie afspraak 30 minuten
Neonatologie afspraak 45 minuten
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 12 2
Polikliniek kinder endocrinologie 64 9
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 48 7
Polikliniek kinder longziekten 43 6
Polikliniek kinder metabole ziekten 17 2
Polikliniek kinder nefrologie 14 2
Polikliniek kinder Reumatologie 29 4
Polikliniek kinder sociale pediatrie 57 8
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 12 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poli oncogenetica 63 9
Polikliniek cardiogenetica 36 5
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 49 7
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 8 1
EEG 7 1
EMG 8 1
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli
Polikliniek longziekten algemeen 25 4
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 15 2
Coloscopie (altijd met een roesje) 56 8
Gastroscopie met een roesje 43 6
Gastroscopie zonder roesje 43 6
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 23 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 7 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 25 4
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 26 4
Intercraniële vaatafwijkingen
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 56 8
Polikliniek neurochirurgie algemeen 28 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CTS (brugpoli) 14 2
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 6 1
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 6 1
Polikliniek neurologie algemeen 10 1
Polikliniek Spastische MD 7 1
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 9 1
Dexa (botdichtheidsmeting) 36 5
Hartscintigrafie 15 2
PET-CT 8 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiële staaroperatie 77 11
Polikliniek oogheelkunde algemeen 26 4
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 26 4
Initiële totale heupvervanging 106 15
Initiële totale knievervanging 202 29
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 30 4
Polikliniek orthopedie algemeen 11 2
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 22 3
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek Pijnbestrijding 23 3
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Borstvergroting
Borstverkleining 332 47
Buikwandcorrectie
Operatieve behandeling Dupuytren 308 44
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 29 4
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Ouderen 32 5
Polikliniek eetstoornissen 6 1
Polikliniek Geheugen: dementie en overige 40 6
Polikliniek Sexuologie 48 7
Polikliniek Stemmingstoornissen: depressie - angst -bipolair - overig 32 5
Polikliniek ziekenhuispsychiatrie: somatoforme stoornissen 35 5
Volwassenen 32 5
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 4 1
Echo - hals (oncologie) 4 1
Echo - kinderen 4 1
Echo - skelet 25 4
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 2 0
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 1 0
MRI - angio 26 4
MRI - buik 22 3
MRI - hart 42 6
MRI - mammo 6 1
MRI - nek 15 2
MRI - nek (short loop poli) 1 0
MRI - rug 1 0
MRI - rug (short loop poli) 1 0
MRI - schedel 13 2
MRI - schedel (short loop poli) 1 0
MRI - skelet 27 4
MRI - skelet arthro 38 5
MRI enteroclyse sellink 19 3 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Reumatologie 19 3
Polikliniek Reumatologie 37 5
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Polikliniek urologie algemeen 36 5
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 48 7
Polikliniek Vaatchirurgie 18 3
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 21 3