Wachtlijsten

Dit overzicht is samengesteld uit de wachtlijsten zoals vermeld bij onze afdelingen en specialismen. Kijk voor uitleg over de wachtlijst bij het betreffende specialisme in het zorgaanbod.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.  Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal  aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Toegangstijden Eerste Polikliniek Bezoek (EPB)
De tijd vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt.

Wachttijden behandeling
De tijd vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen.

Wachttijden diagnostiek
De tijd vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek.

Deze wacht- en toegangstijden zijn geplaatst op 9 november 2020

Anesthesie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Initiëel epiduraal electrode aansluiting ruggenmergstimulator 43 6
Cardiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Hartfalen 14 2
Ablatie -PVI
Algemene Cardiologie Zorgstraat - Zorgstraat incl. diagnostiek 4 1
Algemene Cardiologie- eerste consult cardioloog 20 3
Beeldconsult - beeldbellen 0 0
Dotterbehandeling (PCI) 21 3
EFO/ablatie met anesthesie 56 8
EFO/Ablatie zonder anesthesie 21 3
Hypertensiespreekuur 8 1
Ritme 15 2
Cardiothoracale chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Open hart operatie 126 18
Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Chirurgische gastro-enterologie 21 3
Galblaas verwijdering 48 7
Operatieve behandeling liesbreuk 82 12
Operatieve verwijdering borstkanker 41 6
Operatieve verwijdering kanker van de dikke darm 32 5
Polikliniek heelkunde algemeen 14 2
Polikliniek oncologie 8 1
Dermatologie (huidziekten) Behandeling (opname) Diagnostiek Polikliniek (eerste consult)
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 8 1
Behandeling spataderen 63 9
Poli Allergologie 35 5
Poli Dermatologie 35 5
Endoscopie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Coloscopie 56 8
Gastroscopie 22 3
Gynaecologie en Obstetrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
(verdenking) maligniteit 4 1
Baarmoeder verwijdering in combinatie met andere ingreep 13 2
Beeldconsult-beeldbellen 0 0
Functieafdeling IVF 18 3
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 45 6
Incontinentie van de vrouw 25 4
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose 25 4
Operatieve behandeling stressincontinentie
Polikliniek Gynaecologie algemeen 24 3
Polikliniek zwangere 5 1
Sterilisatie van de vrouw
Interne Geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli Endocrinologie 28 4
Poli allergologie 56 8
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 35 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 26 4
Polikliniek Immunologie 91 13
Polikliniek infectieziekten 25 4
Polikliniek Interne algemeen 27 4
Polikliniek Nefrologie 29 4
Keel, Neus en Oor (KNO) Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 9 1
Plaatsen van middenoorbeluchtingsbuisjes 92 13
Polikliniek evenwicht 90 13
Polikliniek KNO algemeen 22 3
Primair operatieve behandeling van het neustussenschot 149 21
Tonsillectomie en/of adenotomie
Kindergeneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Poli kinder erfelijke aangeboren aandoening
Polikliniek kinder cardiologie 40 6
Polikliniek kinder endocrinologie 31 4
Polikliniek kinder Gastro-enterologie 24 3
Polikliniek kinder longziekten 53 8
Polikliniek kinder metabole ziekten 20 3
Polikliniek kinder nefrologie 21 3
Polikliniek kinder Reumatologie 13 2
Polikliniek kinder sociale pediatrie 37 5
Polikliniek kindergeneeskunde algemeen 12 2
Klinische Genetica Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 12 2
Poli oncogenetica
Polikliniek cardiogenetica 10 1
Polikliniek Klinische Genetica algemeen / overige 26 4
Klinische neurofysiologie 1ste afspraak Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Duplex onderzoek 9 1
EEG 13 2
EMG 17 2
Longziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Brugpoli 0 0
Polikliniek longziekten algemeen 21 3
Maag-, Darm- en Leverziekten Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 76 11
Brugpoli 28 4
Coloscopie 56 8
Gastroscopie 22 3
Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) 19 3
Spoedafspraak (via huisarts of specialist) 6 1
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie algemeen 19 3
Neurochirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 141 20
Intercraniële vaatafwijkingen 37 5
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 64 9
Polikliniek neurochirurgie algemeen 26 4
Neurologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
CTS (brugpoli) 68 10
Enkelvoudige hoofdpijnklachten (brugpoli) 28 4
Enkelvoudige nek/rugklachten (brugpoli) 28 4
Polikliniek neurologie algemeen 17 2
Polikliniek Spastische MD 3 0
Polikliniek Spina Bifida 1 0
Nucleaire geneeskunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Botscintigrafie 2 0
Dexa (botdichtheidsmeting) 14 2
Hartscintigrafie 8 1
PET-CT 4 1
Oncologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 14 2
Poliklikliniek Hematologische oncologie 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie - melanoom 7 1
Polikliniek Dermatologische oncologie Hoofd-Hals 7 1
Polikliniek Gastro-intestinale oncologie 7 1
Polikliniek Gynaecologische oncologische 7 1
Polikliniek Hoofd- Hals oncologie 7 1
Polikliniek mamma-oncologie 7 1
Polikliniek Medische oncologie 7 1
Polikliniek Neuro-oncologie 7 1
Polikliniek oncologische Longziekten 7 1
Polikliniek Urologische oncologie 7 1
Oogheelkunde Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Initiële staaroperatie 25 4
Polikliniek oogheelkunde algemeen 17 2
Orthopedie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Annadal Kliniek 21 3
Beeldconsult - beeldbellen 7 1
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 157 22
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 70 10
Initiële totale heupvervanging 203 29
Initiële totale knievervanging
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 84 12
Polikliniek orthopedie algemeen 42 6
Polikliniek orthopedie locatie brugpoli 63 9
Pijnbestrijding Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen 11 2
Polikliniek Pijnbestrijding 14 2
Plastische Chirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Borstreconstructie 600 86
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 52 7
Operatieve behandeling Dupuytren 212 30
Polikliniek Plastische Chirurgie algemeen 18 3
Psychiatrie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Geheugenpolikliniek: dementie en overige 24 3
GGZ kind en jeugd 17 2
Medische psychologie kind en jeugd 31 4
Polikliniek Eetstoornissen 10 1
Polikliniek Medische Psychologie 12 2
Polikliniek Neuropsychiatrie 45 6
Polikliniek Sexuologie 28 4
Polikliniek Stemming Angst Trauma: depressie-angst-bipolair -SOLK - somatoforme stoornis - overige 23 3
Radiologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
CT-scan - algemeen 7 1
CT-scan - oncologie 7 1
CT-scan -hart 7 1
Echo - algemeen 1 0
Echo - hals (oncologie) 9 1
Echo - kinderen 2 0
Echo - skelet 25 4
Huisarts - echo (algemeen) 0 0
Huisarts - mammografie 5 1
Huisarts - skeletfoto / longfoto 0 0
Mammografie (mammapoli) 5 1
MRI - angio 29 4
MRI - buik 24 3
MRI - hart 32 5
MRI - mammo 12 2
MRI - nek 221 32
MRI - nek (short loop poli)
MRI - rug 22 3
MRI - rug (short loop poli)
MRI - schedel 22 3
MRI - schedel (short loop poli)
MRI - skelet 22 3
MRI - skelet arthro 17 2
MRI enteroclyse sellink 31 4 MRI enteroclyse sellink
Reumatologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Brugpoli Reumatologie 8 1
Polikliniek Reumatologie 15 2
Spoedafspraak (via huisarts of specialist)
Urologie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Beeldconsult - beeldbellen
Polikliniek urologie algemeen 22 3
Prostaatoperatie/ prostaat carcinoom
Sterilisatie van de man 34 5
Vaatchirurgie Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Dagen Week Dagen Week Dagen Week
Aneurysma aorta 59 8
Polikliniek Vaatchirurgie 15 2
Vaatchirurgische behandeling i.v.m. PAOD 39 6